Jak zacytować stronę bez autora w kilku krokach?

Wszystkie kroki, aby zacytować stronę internetową bez autora

Articles populaires

Wstęp

Introduction

W kontekście pisania tekstów powszechną praktyką stało się cytowanie źródeł internetowych. Czasami jednak zdarza się, że autor danej strony nie jest wskazany. W takim przypadku, jak można poprawnie cytować dokumenty konsultowane na tej stronie? W tym artykule wymieniamy wszystkie kroki potrzebne do pomyślnego zacytowania witryny bez autora.

1. Znajdź wszystkie odpowiednie źródła

Pierwszym krokiem do prawidłowego cytowania witryny jest znalezienie wszystkich odpowiednich stron i dokumentów w witrynie. Mogą to być strony internetowe, dokumenty PDF, raporty, e-booki itp. Ważne jest, aby zebrać wszystkie te źródła, aby uniknąć pominięcia istotnych informacji.

2. Określ tytuł strony internetowej lub dokumentu

2. Identifier le titre de la page Web ou le document

Tytuł strony internetowej lub dokumentu to podstawowa informacja, którą należy wykorzystać w cytowaniu. Musi być dokładnie zidentyfikowany, aby wiarygodnie odnosić się do źródła.

3. Określ datę publikacji

Data publikacji jest kluczowym elementem wskazującym, kiedy strona internetowa lub dokument został opublikowany. Dzięki tym informacjom możliwe jest zlokalizowanie źródła w czasie.

4. Zidentyfikuj adres URL witryny

Adres URL to informacja umożliwiająca bezpośredni dostęp do strony internetowej lub dokumentu w przeglądarce. Może to być przydatne podczas weryfikacji informacji. Adres URL musi być zapisany dokładnie.

5. Użyj nazwy lub opisu organizacji zamiast autora

5. Utiliser un nom d'organisation ou une description en lieu et place de l'auteur

W przypadku braku autora dokumentu elektronicznego istnieje możliwość zastąpienia tej informacji nazwą organizacji lub opisem odzwierciedlającym treść dokumentu. Pozwala to na ogólną identyfikację źródła.

6. Wykorzystaj tytuł w bibliografii

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji ważne jest prawidłowe sformułowanie bibliografii cytowanego źródła. Element tytułowy powinien być podświetlony, aby zastąpić autora w cytacie.

7. Używaj określonych wskaźników cytowań w tekście

Cytaty z tekstu w dokumencie elektronicznym wymagają do prawidłowego zidentyfikowania określonych wskaźników. Użycie nawiasów, numerów stron lub innych znaczników tekstu może ułatwić rozpoznanie źródła.

Zamiast cytowania każdej strony internetowej lub dokumentu w tekście, możliwe jest użycie identyfikowalnego kodu źródłowego. Pozwala to na szybkie odniesienie się do źródła, przy użyciu kodu, bez konieczności recytowania wszystkich informacji bibliograficznych.

Cytowanie źródeł jest ważnym krokiem w pisaniu pracy naukowej. Może się jednak zdarzyć, że trafimy na stronę internetową, która nie wspomina o autorze. W takiej sytuacji ważne jest przestrzeganie pewnych zasad prawidłowego cytowania danej witryny. Po pierwsze, ważne jest, aby zanotować tytuł cytowanej strony lub artykułu, a także tytuł całej witryny. Wówczas konieczne będzie wskazanie daty przeglądania serwisu, ponieważ informacje mogą być aktualizowane lub wycofane w dowolnym momencie. W tym celu użyjemy wzmianki „Konsultowano w dniu”, po której następuje data konsultacji w formacie dd/mm/rrrr. Zaleca się również zanotowanie pełnego adresu URL przeglądanej strony.

Ze względu na prezentację cytowania w tekście zaleca się umieszczenie tytułu strony lub artykułu w cudzysłowie, a następnie kursywą tytułu strony internetowej. Oto przykład cytatu ze strony internetowej bez autora:

„Zgodnie z zasadami cytowania strony internetowej, która nie ma autora, zaleca się podanie tytułu przeglądanej strony oraz tytułu całej witryny” (Skonsultowano 20.05.2021 r., https://guidemethodologie. cstjean.qc.ca/index.php/presentation-d-un-travail/la-mediagraphie).

Przestrzegając tych prostych zasad, będziesz w stanie poprawnie cytować nieautoryzowane strony internetowe w swojej pracy naukowej. Pamiętaj, że cytowanie jest niezbędne, aby uniknąć plagiatu i podać źródła, które pomogły ci w twoich badaniach.

Zasady, których należy przestrzegać, aby cytować witrynę, która nie ma autora

9. Często zadawane pytania

P: Jeśli nie mogę znaleźć daty publikacji, jak mogę zostawić tę informację w cytacie?


O: Jeśli data publikacji nie jest dostępna, możesz po prostu wpisać „(nd)”, co oznacza brak daty.

P: Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć tytułu strony internetowej lub dokumentu?


O: Jeśli tytuł nie zostanie znaleziony, możesz użyć opisu lub części treści źródłowej.

Wniosek

Właściwe cytowanie źródeł jest ważne dla pełnego szacunku i odpowiedzialnego pisania. Aby w zadowalający sposób zacytować stronę internetową bez autora, należy wykonać wszystkie powyższe kroki. Jednak zawsze dobrze jest sprawdzić standardy cytowania dla twojego kierunku studiów lub pracy, aby upewnić się, że twoja metoda cytowania jest odpowiednia.

https://www.youtube.com/watch?v=0LJUCcFUess
Lire aussi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *